ระบบติดตาม GPS

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด

เป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในกลางปี พ.ศ. 2548 ในปัจจุบัน ได้ดำเนินธุรกิจทางด้าน IT และโทรคมนาคม โดยเน้นการตลาด การวิจัย และพัฒนาระบบติดตามยานพาหนะ หรือระบบ Tracking เป็น เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ รวมถึงองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการบริหารทรัพยากรภายในองค์กร ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัทฯ มีนโยบายที่เน้นในเรื่องการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มการใช้งาน และทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกกลุ่มเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบ ติดตามยานพาหนะ ของ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซิสเต็ม จำกัด

เป็นผลงานการคิดค้นคว้าและวิจัย โดยวิศวกรไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึง โปรแกรมสำหรับควบคุม ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ได้ผ่านการคัดสรรอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และได้มาตรฐาน มีความพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต และตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้าเสมอ ซึ่ง บริษัท ฟอร์ทแทร็คกิ้ง ซิสเต็ม จำกัด ได้ใช้โรงงานของ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย 5 บนเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นฐานการผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบ ติดตามยานพาหนะ

ด้วยฐานการผลิต ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับและตอบสนอง ความต้องการใช้งานของ ลูกค้าได้เป็นอย่างดีที่สุด ไปพร้อมๆ กับความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี และ การเจริญ เติบโต ของธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ภายใต้โรงงานที่ทันสมัย ได้ มาตรฐาน ISO 9001 : 2000ผลงานของเรา

รายละเอียดการบริการ

  • ติดตั้งกระจกรถยนต์
  • ฟิล์มกรองแสง
  • งานติดตั้ง GPS
  • เคลือบแก้วระบบพ่น
  • เคลือบแก้วระบบทา

รางวัลของเรา

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเราได้โดยตรงที่ 042-211248-9