ขอขอบคุณ นาย นายอนุภัทร แสงทะลา นักวิชาพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงฯ (อุดรธานี) ที่เข้าประชุมกำหนดขอบเขตจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบการอาชีพ สาขา ช่างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ และมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบการอาชีพ สาขา ช่างติดตั้งกระจกรถบัส.. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด...