คุณศมน ชคัตธาดากุล รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรฐกิจพอเพียง 2558” จาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี‪‎เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 คุณศมน ชคัตธาดากุล ได้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการนำร่องนโยบาย Digital Thailand จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 คุณศมน ชคัตธาดากุล เข้ารับประกาศเกียรติคุณยกย่องสตรีไทยดีเด่น จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2559

อุดรกระจกรถยนต์ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8” เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 หลังจากได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 อุดรกระจกรถยนต์ ได้รับรางวัลใน โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)