นายไพบูลย์ ชคัตธาดากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ได้รับเกียรติรับมอบหนังสือรับรอง “มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ” 2 สาขา คือ สาขาช่างติดตั้งกระจกรถยนต์ และ สาขาช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกรถยนต์ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นรับรองหลักสูตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งนับว่าเป็นที่แรกของประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐานช่างทั้ง 2 สาขา มอบโดยท่านประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นเกียรติประวัติแก่ บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง