นายไพบูลย์ ชคัตธาดากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด รับมอบรางวัล "สถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี พ.ศ.2559" ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร มอบโดยท่านหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ถือเป็นเกียรติแก่ บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง