บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด นำโดยคุณศมน ชคัตธาดากุล พร้อมด้วยพนักงาน ได้จัดกิจกรรมวันเเม่แห่งชาติ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นการแสดงความรัก ความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ ความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560