บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม "สายใยเอื้ออารี" บริจาคสิ่งของมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยากไร้ ขาดที่พึ่งพิง ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ในโครงการ"บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560