‎ บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด บริษัทเดียวและแห่งแรกของภาคอีสาน ที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2 สาขาอาชีพ
1.สาขาอาชีพ ช่างกล สาขาช่างติดตั้งกระจกรถยนต์ ระดับ 1
2.สาขาอาชีพ ช่างกล สาขาช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ระดับ 1
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นผู้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560