‎ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ได้จัดโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ในกิจกรรมได้ทำการตรวจสารเสพติด และให้ความรู้พนักงานภายในบริษัท เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พนักงาน ตระหนักถึงสารเสพติดให้โทษ และเป็นโรงงานที่ #ปลอดสารเสพติดในระยาวและยั่งยืน #เพื่ออนาคตไทยที่ยั่งยืน