‎ บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ใน "โครงการสงกรานต์ปลอดภัย ด้วยใจกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2560" ด้วยการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้ง กระจกรถยนต์ และฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ฟรี! โดยมีนายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานในพิธี